Znak reklamowy wskazujący drogę do firmy.

znak dojazdowy z logo firmy

znak dojazdowy z logo firmy