Projekt logo dla firmy Future Furniture z Irlandii