Obradowanie budynku folią OWV oraz przy udziale Czarnego Dibondu z białą folią ploterową