Napis 5d o szerokości 5m na budynek straży pożarnej