Magnesy na samochody Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)