litery_przestrzenne

litery z plexi

cięcie laserem

ZADZWOŃ