Logo przestrzenne na ścianę dla KZN Krajowy Zasób Nieruchomości.

Litery 3d wykonaliśmy ze styroduru oraz lica z błyszczącej plexi.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną. Istnieje od 11 września 2017 roku, czyli od momentu wejścia w życiu postanowień Ustawy o KZN. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych, rozwój budownictwa czynszowego i in.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest odpowiedzialny za realizację rządowego programu Mieszkanie Plus.

Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej: www.mieszkanieplus.gov.pl

Krajowy Zasób Nieruchomości

litery 3d na ścianę

litery 3d na ścianę