Projekt oraz wydruk ulotek reklamowych – pokarm dla pszczół z dodatkiem białka wykonane dla hurtowni pszczelarskiej Barć.