Wykonujemy tabliczki z nazwą ulicy, numerem czy nazwą miejscowości.