litery przestrzenne 3d

litery przestrzenne 3d wycinane laserem z plexi