Projekt oraz wydruk ulotek dla restauracji „U Dorosza” w Biłgoraja