Projekt oraz wydruk papieru firmowego dla Smart Stada ze Szwecji.