Pieczątka firmowa

Pieczątka firmowa PRINTER COMPACT