oznakowanie dachu wozu strażackiego

oklejenie, oznakowanie wozu strażackiego