Logo 3d ze złotych liter na ścianę do biura Q Value Warszawa.

Litery wykonaliśmy ze złotego lustra w odcieniu matowym.

Kilka informacji o Q Value:

Q Value S.A. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem działającym na rynku pośrednictwa finansowego. Działalność Q Value nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Działalność spółki zgodna jest z ustawą o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów oraz innymi przepisami regulującymi działalność dystrybutorów jednostek funduszy inwestycyjnych, a dane Klientów chronione są zgodnie z wymogami GIODO.

Strona www: qvalue.pl

logo 3d na ścianę cena

logo 3d na ścianę cena

logo na ścianę

logo na ścianę

q value logo warszawa

q value logo warszawa

złote litery na ścianę

złote litery na ścianę